Miljöpolicy

• Resurseffektivare teknik
• Transporteffektiva lösningar
• Återvinning/Källsortering

Strands tillhandahåller främst produkter som underlättar arbetet för fordon på väg. Det är av stor vikt för oss att de produkter som köps in och distribueras i möjligaste mån har tillverkats i återvinningsbara material, och att det vid beslut inom verksamheten, även har vägts in hänsyn till miljöpåverkan.
Produkter och material som hanteras inom de lokaler som Strands tillhandahåller återvinns enligt de rekommenderade stadgar som finns utstakade.

Det är av yttersta vikt att hålla drivmedelsförbrukning på en så låg nivå som möjligt, varför det aktivt arbetas med att nå energieffektiva transporter.
Det åligger Strands ledning att informera samtliga anställda, som i sin tur förmedlar vidare budskapet till kunder och leverantörer om vilket ansvar som var och en har i att arbeta mot de miljömål som är bestämda.
Strands har som mål att ligga i framkant vad gäller den senaste tekniken av LED. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra produkter med energisnåla komponenter, såsom kretskort och dioder.

 

 

————————————————
Johan Carlos – VD